PROCEDURA WRZESIEŃ 2020

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Niepublicznym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi Akademia Sztuki Dziecięcej

upoważnienie nowe

Regulamin 20202021

UMOWA

STATUT

karta zgłoszenia dziecka do ASD pdf

Podanie

Opinia wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia podania przez rodziców.

karta przedszkolaka