Ewa Broda-Cmiel

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem, pedagog osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Swoje doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywa w placówkach przedszkolnych publicznych i niepublicznych. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami SI, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dziećmi z zespołem Downa, z autyzmem, zespołem Aspergera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

 kierunek: Pedagogika przedszkola z terapią pedagogiczną

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Centrum Integracji Sensorycznej Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Kierunek: DIAGNOSTA I TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

UMCS w Lublinie STUDIA PODYPLOMOWE

DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA OSÓB Z AUTYZMEM

Kamila Osińska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. 

 

Ukończyła studia jednolite magisterskie w Akademii Podlaskiej na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Swoje doświadczenie zdobywała w Akademii Sztuki Dziecięcej.
Uczestniczyła w szkoleniach:
- Pozytywna dyscyplina
- "Kartka, kropka i kreseczka - oto miła jest bajeczka" zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem systemu Edukacja Przez Ruch.

Klaudia Kowalska

Nauczyciel wspomagający

Ewelina Matyjasek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Alicja Mikulska

Nauczyciel wspomagający

Paulina Zarzycka

Nauczyciel w grupie żłobkowej

Katarzyna Żak

Nauczyciel w grupie żłobkowej