Ewa Broda-Cmiel

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem, pedagog osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Swoje doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywa w placówkach przedszkolnych publicznych i niepublicznych. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami SI, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dziećmi z zespołem Downa, z autyzmem, zespołem Aspergera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

 kierunek: Pedagogika przedszkola z terapią pedagogiczną

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Centrum Integracji Sensorycznej Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Kierunek: DIAGNOSTA I TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

UMCS w Lublinie STUDIA PODYPLOMOWE

DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA OSÓB Z AUTYZMEM