Ewa Broda-Cmiel

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem, pedagog osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Swoje doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywa w placówkach przedszkolnych publicznych i niepublicznych. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami SI, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dziećmi z zespołem Downa, z autyzmem, zespołem Aspergera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

 kierunek: Pedagogika przedszkola z terapią pedagogiczną

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Centrum Integracji Sensorycznej Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Kierunek: DIAGNOSTA I TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

UMCS w Lublinie STUDIA PODYPLOMOWE

DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA OSÓB Z AUTYZMEM

Kinga Prządka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Zając

Nauczyciel wspomagający

Paulina Zarzycka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Karolina Trojanek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Paulina Dziubak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Bogumiła Malitka

Nauczyciel wspomagający

Patrycja Pyra

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Alicja Jakubiak

Nauczyciel wspomagający

Monika Anczarska

Nauczyciel wspomagający

Klaudia Poloniak

Nauczyciel wspomagający

Paulina Wielgosz

Logopeda

Magdalena Oskroba

Pomoc nauczyciela