lista dzieci nieprzyjętych

potwierdzenie woli zapisu dziecka

20210119_135039

Harmonogram rekrutacji na rok 2021/2022