Pobyt dziecka w godzinach 8-13 -  BEZPŁATNIE

Pobyt dziecka poza czasem bezpłatnym  - 1zł za każdą rozpoczętą godzinę

Pobyt dziecka po godzinie 17.00  - 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Wyżywienie  całodzienne - 13,50 zł  (w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest zgłosić nieobecność w aplikacji 4Parents do godz. 6.30 - wówczas opłata za wyżywienie nie będzie naliczona)