Dzieci są całym naszym światem!


Akademia Sztuki Dziecięcej, to wyjątkowe, prywatne przedszkole, które zrodziło się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowaniu dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Od 2011 roku naszym głównym założeniem jest wychowanie dzieci w atmosferze szacunku do tradycyjnych wartości, przy jednoczesnym budzeniu ich ciekawości i otwartości na zalety nowoczesnego świata. Z niebywałą uwagą i ogromnym zainteresowaniem skupiamy się na indywidualnych predyspozycjach, umiejętnościach i potrzebach każdego dziecka.
Solidnie przygotowujemy dzieci do edukacji szkolnej. Z zaangażowaniem dbamy o dobre nawyki w posługiwaniu się językiem polskim. Mamy również świadomość, że kluczem do sukcesu w zglobalizowanym świecie jest znajomość języków obcych, dlatego w cenie czesnego naszym dzieciom oferujemy warsztaty z języka angielskiego. Codziennie naszym działaniom towarzyszy przekonanie, że sztuka pozwala lepiej zrozumieć świat, dzięki niej życie staje się bardziej odkrywcze i świadome, stąd też przygotowaliśmy autorski program edukacyjny, który pozwala nam stymulować harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci.
Akademia Sztuki Dziecięcej, to także przedszkole integracyjne, gdzie bezpłatnie przyjmujemy dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym. Posiadamy wykwalifikowaną, świadomą i otwartą kadrę, dzięki czemu nie boimy się wyzwań i trudnych zadań. Z ogromną radością integrujemy wszystkie dzieci i z wielką satysfakcją obserwujemy efekty naszej pracy. Z przyjemnością pokazujemy dzieciom, że świat i ludzie są bardzo różni i bardzo ciekawi, że życie ma wiele barw i dlatego jest piękne.


www.facebook.com/asdgarwolin